KIM JESTEŚMY
Kim są baptyści

Pierwsze wspólnoty (zbory) typowo baptystyczne powstały w początkach XVII stulecia w Holandii i Anglii. Baptyści wystąpili wtedy z, tak oczywistymi dzisiaj, a tak niezwykłymi wówczas, postulatami, jak:

 • rozdział Kościoł od państwa

 • wilność sumienia i wyznania dla wszytskich
 • wzajemna tolerancja religijna

Prześladowani za swe wywrotowe poglądy, emigrowali do Ameryki, gdzie założyli pierwsze państwo oparte na powyższych zasadach - Rhode Island. Położyli w ten sposób podwaliny dla powstania Stanów Zjednoczonych. Swymi ideami wywarli wielki wpływ na uchwalenie konstytucji tego kraju - pierwszego tego typu dokumentu na świecie. Również w dzisiejszych czasach baptyści są czynnie zaangażowani w duchową i moralną odnowę naszego świata.

Skąd nazwa baptyści?

Baptyści (z j. greckiego chrzciciele) to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny - niejako "z urodzenia". Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła.

Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.

Bardziej znani baptyści

 • John Bunyan
  XVII-wieczny klasyk literatury angielskiej

 • Charles Spurgeon
  uważany za jednego z największych kaznodziejów w historii Anglii

 • Billy Graham
  najbardziej popularny i ceniony ewangelista międzynarodowy XX wieku

 • Martin Luther King
  działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat pokojowej nagrody Nobla

 • J. D. Rockefeller
  przemysłowiec i filantrop

 • Hary Truman
  były prezydent Stanów Zjednoczonych

 • Jimmy Carter
  były prezydent Stanów Zjednoczonych, aktualnie działający na rzecz światowego pokoju

 • Josh McDowell
  uznany autorytet na polu apologetyki biblijnej, wykładowca i ewangelista, autor ponad 40-tu książek
Kierując się nauczaniem Biblii odrzucamy istnienie:

 • świętych miejsc
  kościół jest tam, gdzie w danej chwili wierzący w Chrystusa zbierają się, by go wielbić; nie jest budowlą, lecz społecznością

 • świętego czasu
  Boga należy czcić zawsze i wszędzie, całym swoim życiem, a nie od święta

 • świetej kasty
  w Nowym Testamencie wszyscy chrześcijanie nazywani są kapłanami, gdyż jako oczyszczeni krwią Chrystusa mają wolny dostęp do tronu Boga nie potrzebując żadnych pośredników

 • świętych rytuałów
  jedynie biblijne sakramenty: chrzest i komunia, mają wartość; o tyle tylko, o ile wyrażaja istniejącą rzeczywistość duchową, tj. przyłączenie i udział w społeczności z Bogiem - same przez się nie są w stanie nic dać
opracował: Adam Gutsche