PL
EN

Młodzież w działaniuMłodzież w działaniuKlub ICEPolish Mission Church


termin: 31 lipec - 9 sierpnien 2007r.
miejsce wymiany: KRAKÓW
język projektu: angielski
koordynator projektu: Mariusz Socha 

Projekt "Eyes wide open" - toleruj i bądź tolerowany ma na celu uwrażliwić nas samych i lokalne środowisko na coraz bardziej widoczny problem nietolerancji. Jest to projekt międzywyznaniowy - bierą udział młodzi ludzie z kilku kościołów mniejszościowych jak również młodzież z kościoła katolickiego. W trakcie wymiany chcemy poznać odmienną kulturę, jak również odmienne sposoby myślenia, chcemy poszerzać nasze horyzonty i uwrażliwić innych, że tolerowanie pozwala żyć wszystkim w wolności a wcale nie oznacza zgody na czyjeś działanie. Chcemy pokazać wartość każdego człowieka, promować wzmocnienie pozytywne, miłość i szacunek do siebie i innych ludzi niezależnie, jaką wyznajemy religie, czy jaki prezentujemy światopogląd. Wynikiem działań, warsztatów, dyskusji, wykładów i własnych prac twórczych, ma być nasza wrażliwość na problem nietolerancji, oraz motywowanie lokalnego środowiska do pozytywnych działań, szacunku i własnej twórczości. Pokazujemy, że realizowanie swoich pasji skutecznie przyczynia się do walki z nałogami. W wyniku działań powstaną plakaty, inscenizacja, filmy i zdjęcia, które chcemy wystawić w naszym mieście w czasie "dnia tolerancji" jako zakończenie projektu. Wierzymy, że realizując ten projekt i my, i grupa partnerska przeżyjemy rozwojową przygodę, dzięki której nasz wspólny głos zostanie usłyszany.

Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość"; od łac. czasownika tolerare - "wytrzymywać", "znosić", "przecierpieć") to w mowie potocznej i naukach społecznych postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.
. Tolerancja nie oznacza akceptacji (por. łac. acceptatio - przyjmować, sprzyjać) czyjegoś zachowania czy poglądów. Wręcz przeciwnie, tolerancja to poszanowanie czyichś zachowań lub poglądów mimo że nam się one nie podobają.
. Tolerancja jest postawą, która umożliwia otwartą dyskusję. Bez tej postawy dyskusja zamienia się albo w zwykłą sprzeczkę albo prowadzi do aktów agresji.
. Tolerancja uznawana jest za podstawę społeczeństwa otwartego i demokracji.
. Tolerancja ma też granice: dotyczy to postaw, które sprzeciwiają się tolerancji.
Źródło: www.wikipedia.pl

username:
password:


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.