PL
EN

Młodzież w działaniuMłodzież w działaniuKlub ICEPolish Mission Church

"I.C.E." to młodzieżowy klub językowy założony w roku 2002 w celu nieformalnego nauczania języka angielskiego. Początkowo spotykaliśmy się w Domu Kultury w Zielonej Górze, po dwóch latach sali użyczył nam Kościół Baptystów, który też od samego początku istnietnia wspomaga naszą działalność. Młodzież uczestnicząca w klubie mogła uczyć się w nieformalny sposób języka angielskiego poprzez piosenki, dyskusje, i różne gry i zabawy. Ponieważ widzimy wymierne efekty naszych postanowiliśmy w porozumieniu z zaprzyjaźnioną grupą z Irlandii opracować projekt wymiany na temat którego ostatnio coraz częściej doświadczamy - czyli nietolerancja i granice tolerancji. Jesteśmy z różnych kościołów, mamy różne poglądy, różne rodziny, niemniej wsólne działanie stanowi dla nas niesamowitą przygodę. Mamy nadzieję że realizacja tego projektu nie tylko poszerzy naszą wiedzę ale też rozpocznie nowy etap dla naszego klubu jakim będzie poznawanie kultury europejskiej, i nawiązywanie relacji z młodymi ludźmi z Europy.

Raz w miesiącu zapraszaliśmy zaprzyjaźnionych obcokrajowców żyjących w Polsce, którzy prowadzili dla nas różne pogadanki i angażowali w dyskusje dydaktyczne. Tematy jakie poruszamy na klubie podczas dyskusji to między innymi - Wartości i jak z nimi żyć, "Ja" kim jestem - kim będę..., Osobowości, Moja wartość, Zwyczaje, Film itp. Podczas zajęć używamy dużo muzyki i multimediów - często ktoś rejestruje nasze zajęcia kamerą żeby na następnym spotkaniu obejrzeć prezentacje z ICE. W pewnym momencie zauważyliśmy że nasze pragnienie nauczenia się języka przerodziło się w pragnienie bycia zaangażowanymi w różne projekty które zaczęliśmy organizować wspólnie z zaprzyjaźnionym kościołem. Tradycją już stały się wakacyjne obozy językowe z grupą Amerykanów z Kościoła Baptystów z Denwer, oraz współtworzenie akcji charytatywnej "Gwiazdkowa Niespodzianka", czy pomoc w świetlicy dla dzieci organizowanej przez kościół.

Uczestnicy projektu z Klubu I.C.E:

username:
password:


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.